Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Kruszyna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-047/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Kruszyna

Wartość ogółem: 1167535,19

Wydatki kwalifikowalne: 1167535,19

Dofinansowanie: 1027430,97

Dofinansowanie UE: 992404,91

Nazwa beneficjenta: Gmina Kruszyna

NIP beneficjenta: 9492167011

Kod pocztowy: 42-282

Miejscowość: Kruszyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dofinansowanie agroturystyka, przyrost zachorowań, szel tech, przeglądarce, gops sławoborze, wszystkie stworzenia duże i małe cda, świat drewna, decathlon port łódź, kontrakt z nfz jak uzyskać, ośrodek aktywizacji zawodowej

yyyyy