Rozwijanie kompetencji matematycznej i naukowo-technicznej uczniów klas 4-6 w Społecznej Szkole Podstawowej w Chorzowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-083/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów

Gmina: M. Chorzów

Wartość ogółem: 86480,06

Wydatki kwalifikowalne: 86480,06

Dofinansowanie: 76102,45

Dofinansowanie UE: 64687,08

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości”

NIP beneficjenta: 6272295082

Kod pocztowy: 41-506

Miejscowość: Chorzów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Chorzów / Powiat m. Świętochłowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

art 71, columbus energy odstąpienie od umowy forum, kontrola ex ante, instrukcja o działalności szkoleniowo metodycznej chomikuj, www zal, jak się pisze po prostu

yyyyy