Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-258/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 733690

Wydatki kwalifikowalne: 733690

Dofinansowanie: 733690

Dofinansowanie UE: 623636,5

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum nr 17 w Częstochowie

NIP beneficjenta: 9491639169

Kod pocztowy: 42-200

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

grafmasz, pisownia listu, hędzelek mateusz, składowanie synonim, informacje lubuskie zielona góra, uzyskiwanie, jakość powietrza lublin mapa, ukryte miejsca na opolszczyźnie, fundusze europejskie szkolenia bezpłatne 2017, co to jest inwent, sanatoria na podlasiu, kościół lublin gospodarcza, w.pl, urząd pracy w wejherowie, rybnicki uniwersytet dziecięcy, gazociąg, miasto w row-ie krzyżówka, covid 20.10, obwodnica skarżyska kamiennej

yyyyy