Rozwiń Skrzydła w Szkole Motyli

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-023/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 29972,48

Wydatki kwalifikowalne: 29972,48

Dofinansowanie: 29972,48

Dofinansowanie UE: 25476,61

Nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz Edukacji i Rozwoju STER

NIP beneficjenta: 9562297576

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/1/2014

gsu pomoc, tymienieckiego 3, opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych będą mieli lepiej jest projekt ustawy, kantor factory ursus, uzupełnij rozkład jazdy pociągów na trasie łódź warszawa

yyyyy