Rozwiń skrzydła – Wyrównywanie szans Edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły podstawowej nr 59 w Katowicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-275/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 929453,5

Wydatki kwalifikowalne: 929453,5

Dofinansowanie: 929453,5

Dofinansowanie UE: 790035,48

Nazwa beneficjenta: Miasto Katowice

NIP beneficjenta: 6340010147

Kod pocztowy: 40-098

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

promyk nadzieji 150, eksperymentalne prace rozwojowe, art 144 kw taryfikator 2022, dofinansowanie do firmy budowlanej 2021, praca oświęcim pup, prawa uchodźców, beata roman, praca wejherowo pup, zamosc pup

yyyyy