„Rozwiń skrzydła”- wyrównywanie szans edukacyjnych ucznió z gminy wiejskiej Rzeczenica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-130/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Rzeczenica

Wartość ogółem: 642400

Wydatki kwalifikowalne: 642400

Dofinansowanie: 642400

Dofinansowanie UE: 546040

Nazwa beneficjenta: Gmina Rzeczenica

NIP beneficjenta: 8431539021

Kod pocztowy: 77-304

Miejscowość: Rzeczenica

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

przyrost naturalny wzor, metoda zarządzania przedsiębiorstwem krzyżówka, zapisz w każdej kolumnie tabeli po trzy przykłady zmian jakie dokonały się w dwudziestoleciu, konspekt zajęć rewalidacyjnych z uczniem niedowidzącym, bez barier, 150 euro ile to pln, dawniej poszukiwacz przygód, rozpatrzyć synonim, przedszkolak, za głosem serca odc 140, minister do spraw gospodarki, konferencja co to, zagraniczne firmy w polsce, unia definicja, ministerstwo rozowju, lajf, analiza finansowa wzory, inicjatywa dla infrastruktury

yyyyy