Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-012/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Czarna

Wartość ogółem: 158300,14

Wydatki kwalifikowalne: 158300,14

Dofinansowanie: 158300,14

Dofinansowanie UE: 134555,12

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza

NIP beneficjenta: 6891177564

Kod pocztowy: 38-710

Miejscowość: Czarna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

badania prenatalne jastrzębie zdrój, wniosek o remont balkonu wzór, ile krajów znajduje się w obrębie morza bałtyckiego, profilaktyczne programy zdrowotne w polsce, ile zarabia doradca zawodowy, urząd pracy wejherowo kontakt, synonim wskaźnik, województwa niemiec, technikum zamość, kik diamentowa lublin, euro program, łukasz malinowski, jakie o, wiecej informacji, moje.innogy.pl, uniwersytet ekonomiczny w wrocławiu, wyjaśnij kiedy saldo bilansu handlowego jest dodatnie, agroturystyka łódzkie, jak zablokować stronę internetową windows 10, kondycja synonim

yyyyy