Rozwinąć Skrzydła

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-123/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Poniatowa

Wartość ogółem: 2236370

Wydatki kwalifikowalne: 2236370

Dofinansowanie: 1945670

Dofinansowanie UE: 1900914,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Poniatowa/Miejsko-Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty

NIP beneficjenta: 7171239846

Kod pocztowy: 24-320

Miejscowość: Poniatowa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

strona bez druku, ratownictwo opole biezace interwencje, wiadomoscipolska, jaki bedzie rok 2019, zapisz liczby odpowiadające wyróżnionym punktom na osi liczbowej, wynajem mieszkań wałbrzych, dotacje na szkolenia 2019, urząd pracy sępólno, najdłuższy tunel drogowy na świecie, podane wielkości podaj w zaokrągleniu do jedności, montessori zlobek, zps gąsawa, powiatowy urząd pracy w ostrowie wielkopolskim, gmina bialosliwie, elementy decyzji administracyjnej, www.rpwdl.csioz.gov.pl, odkrycie archeologiczne, www czempin pl

yyyyy