Rozwińmy razem skrzydła

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-145/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 551175,2

Wydatki kwalifikowalne: 551175,2

Dofinansowanie: 490415,2

Dofinansowanie UE: 416852,92

Nazwa beneficjenta: Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie

NIP beneficjenta: 5632302703

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/30/2011

kantor bemowo wola park, wniosek o wydanie karty parkingowej wzór wypełnienia, urząd pracy w śremie, wzor upoważnienie, 17 województwo, eog gov pl, 12 380 00 45, jak założyć działalność gospodarczą 2020, i lo chrzanów, darmowe kursy kraków 2021, prywatny transport zbiorowy, doplaty gov, jak wnieść pralkę po schodach, na sygnale odcinek 356, poniżej podano znaki alfabetu braillea, list intencyjny zakupu nieruchomości wzór, praca w wegorzewie, badania prenatalne jastrzębie zdrój, inwestycjawkadry, pracuj w uni.pl, kurs euro 03.12.2021

yyyyy