Rozwj kompetencji kluczowych uczniów gmin Skarszewy, Osieczna i Bobowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-012/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Skarszewy

Wartość ogółem: 172306,33

Wydatki kwalifikowalne: 172306,33

Dofinansowanie: 172306,33

Dofinansowanie UE: 146460,38

Nazwa beneficjenta: Gmina Skarszewy/Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach

NIP beneficjenta: 5921568583

Kod pocztowy: 83-250

Miejscowość: Skarszewy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

imprezy dąbrowa górnicza, 129 promyk nadziei, program operacyjny polska cyfrowa światłowód, urzad pracy krasnik, krach finansowy 2017, ruch cezary, geotermia podhalańska, kierunkowy do rosji 79, zespół szkół nr 2 grodzisk mazowiecki, biedronka skorosze godziny otwarcia, zmiana zachowania po alkoholu

yyyyy