Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-091/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Ciasna

Wartość ogółem: 688150,13

Wydatki kwalifikowalne: 688150,13

Dofinansowanie: 605572,11

Dofinansowanie UE: 584927,61

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciasna/Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej

NIP beneficjenta: 5751787902

Kod pocztowy: 42-793

Miejscowość: Ciasna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

bydgoszcz urząd miasta, do kiedy wniosek o dopłaty 2021, starachowice net, gdynia tczew, diagnostyka logowanie stary system, www, uzupełnij schemat dotyczący praw i obowiązków społeczeństwa francuskiego, za głosem serca odc 166, mkidn programy 2021 kiedy wyniki, urząd miasta olesno, media narodowe pl, massimo dutti plac unii, główny składnik paliw do silników odrzutowych krzyżówka, opolgraf, elementy do budowy wolier, nowe ustawy 2019, hospicjum łódź, pogoda rybnik smolna, urzad pracy ełk, mauzoleum martyrologii wsi polskich w michniowie

yyyyy