Rozwój „GIMBASKET” drogą do sukcesu uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-081/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 462077,6

Wydatki kwalifikowalne: 462077,6

Dofinansowanie: 462077,6

Dofinansowanie UE: 392765,96

Nazwa beneficjenta: DREAMTEC Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8982155606

Kod pocztowy: 50-224

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012

mbp hrubieszów, rozwiąż poniższe zadania na karuzeli, 4680 brutto ile to netto, program działań edukacyjnych przykłady, gdzie zgłosić niewywiązanie się z umowy, polska kwarantanna, msp skrót, ok omw 1722 b 17 l, polska slowacja oceny, 819 55 44, geoportal miejski lublin, zaproponuj, konkurs chopinowski 2025, urzad pracy jarocin, zus protest

yyyyy