Rozwój indywidualny ucznia – szansą na jego życiowy sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-245/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 246671,4

Wydatki kwalifikowalne: 246671,4

Dofinansowanie: 216491,4

Dofinansowanie UE: 209670,69

Nazwa beneficjenta: Gmina Głogów Małopolski/Zespół Szkół w Budach Głogowskich – Gimnazjum

NIP beneficjenta: 8133065801

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowość: Budy Głogowskie

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

urząd pracy biłgoraj oferty pracy pdf, niemiecki odpowiednik cepik, szczegółowa mapa warmii mazur, audycja radiowa, na ile krajów związkowych dzielą się niemcy, tuli tuli, noc muzeów warszawa 2014 program, niania umowa, miesięczne koszty utrzymania osoby dorosłej 2021, reintegracja, harmonogram wypłat chełmża, lubelska ile procent, podmiot publiczny definicja, postępowania, renata saganowska, dąbrowa górnicza, m. dąbrowa górnicza, śląskie, polska, sosw2 szczecin, działki letniskowe pomorskie, marża ebitda wzór, obszar pokryty osadem naniesionym przez wodę

yyyyy