Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-013/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Daleszyce

Wartość ogółem: 193198

Wydatki kwalifikowalne: 193198

Dofinansowanie: 193198

Dofinansowanie UE: 164218,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Daleszyce

NIP beneficjenta: 6572525617

Kod pocztowy: 26-021

Miejscowość: Daleszyce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

merytoryczny słownik, zaproszenie do współpracy wzór pisma, dopisz argumenty do zaprezentowanych tez i przykładów, wykaz beneficjentów, no o, deska sedesowa z żywicy poliestrowej, przedszkole nr 5 skawina, kody pkd 2019 pdf

yyyyy