Rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Linia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-022/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Linia

Wartość ogółem: 883588,6

Wydatki kwalifikowalne: 883588,6

Dofinansowanie: 883588,6

Dofinansowanie UE: 751050,31

Nazwa beneficjenta: Gmina Linia

NIP beneficjenta: 5881130342

Kod pocztowy: 84-223

Miejscowość: Linia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

albi polska, rozpoczęcie działalności gospodarczej dofinansowanie, 28 350 słupia, urzad morski słupsk, wzrost stopnia procentowych luty, sp śmigiel, 11600 brutto ile to netto, urząd prawa jazdy łódź, gadu gadu biłgoraj

yyyyy