Rozwój komunikacji werbalnej i społecznej podopiecznych OREW w Okrągłej Łące.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-277/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Gmina: Sadlinki

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych „SAPERE AUDE”

NIP beneficjenta: 5811918616

Kod pocztowy: 82-522

Miejscowość: Sadlinki

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kwidzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

regulamin małej wspólnoty mieszkaniowej wzór, miej serce fundacja, hebe kijowska, galeria ram waszyngtona, gmina urzedow, umig gołańcz, nowa wersja covid, ochrona praca mazowieckie

yyyyy