Rozwój Przedszkola Niepublicznego „NUTKA” w Szczecinie w aspekcie terapii dzieci dzieci autystycznych i integracji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-043/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 1204607,75

Wydatki kwalifikowalne: 1204607,75

Dofinansowanie: 1021041,43

Dofinansowanie UE: 867885,22

Nazwa beneficjenta: „MAJA” Maria Anna Bąba

NIP beneficjenta: 9551426768

Kod pocztowy: 73-108

Miejscowość: Kobylanka

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

co to jest załącznik, sieradz rynek, przepisy dla 8 miesięcznego dziecka pdf, lista beneficjentów, 64-600, co nowego w polityce, pałac dąbrowa huta dąbrowa

yyyyy