Rozwój przedszkolaka szansą rozwoju powiatu krośnieńskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-124/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Korczyna

Wartość ogółem: 99876,5

Wydatki kwalifikowalne: 99876,5

Dofinansowanie: 98364,5

Dofinansowanie UE: 84895,03

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji Lingua

NIP beneficjenta: 6782458904

Kod pocztowy: 35-112

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

zlobek olsztyn, pgm chorzów, mlekiem płynąca.pl, umiejętność uczenia się kluczową kompetencją ucznia, szkolenia z unii, rema koluszki, przykłady projektów unijnych, lampy do wzrostu roślin, paweł nowak, umowa o współpracy handlowej, doszłoby razem czy osobno, pożyczka lublin, piotr mikołajczyk, facebook podmiotem publicznym, fundacja aktywizacja poznań, potwierdzenie zapłaty faktury gotówkowej wzór, weryfikacja zaświadczeń zus, maxi pizza łódź plac wolności, art 100 ust 1 pkt 4

yyyyy