Rozwój przedszkoli w Gminie Poświętne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-259/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Poświętne

Wartość ogółem: 172891

Wydatki kwalifikowalne: 172891

Dofinansowanie: 172891

Dofinansowanie UE: 146957,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Poświętne

NIP beneficjenta: 9661949154

Kod pocztowy: 18-112

Miejscowość: Poświętne

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/15/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

warszawa warka pkp, poniżej podano pola powierzchni kilku obiektów, inea swarzędz, grudzień 2021, early stage rembertów, europejska akademia medycyny ludowej świebodzice, skierowany, mc czek, zielone inwestycje, sushi groblice, kara za składanie fałszywych zeznań 2018, supermoc, praktyki efs, uslugi spoleczne, ex co to znaczy, zależeć od synonim

yyyyy