Rozwój, sukces, edukacja! Program rozwoju Gimnazjum nr 4 w Świdnicy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-147/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica – miasto

Wartość ogółem: 742715

Wydatki kwalifikowalne: 742715

Dofinansowanie: 742715

Dofinansowanie UE: 631307,75

Nazwa beneficjenta: Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

NIP beneficjenta: 8840034672

Kod pocztowy: 58-112

Miejscowość: Grodziszcze

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

rzs rtg, ustawienia przeglądarki olx, olecko imigranci, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jak wypełnić, projekt ogródka działkowego, program n, statuetka z kamerą, 60 tys dla małych gospodarstw, ciech press, krus dotacje, pizza dominium wawer, poland prize, dofinansowanie firmy, uproszczony

yyyyy