Sam powiem czego chcę – pomoc dzieciom autystycznym w komunikacji społecznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-649/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki

Gmina: M. Suwałki

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

NIP beneficjenta: 8442313450

Kod pocztowy: 16-400

Miejscowość: Suwałki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Suwałki / Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012

wynalazek zmniejszający zużycie paliwa, umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór, bezzwrotne dotacje, załatwie leki na receptę, milwicz projekty, dotacje unijne lubuskie 2021, eliza kruczkowska, ww.wpolityce, stacja diagnostyczna łask, niania.pl krakow, apteka internetowa leki na recepte bez recepty, kontrakt samorządowy, najmniejsza liczba pierwsza większa od liczby 2017 to 2027, mielec dębica, art. 96 ust. 9a pkt 3, dofinansowanie na warsztat samochodowy 2021, dzisiaj wydałeś już 31 pln na usługi premium rate, jak otworzyć prywatne przedszkole dotacje

yyyyy