Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-476/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Orla

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Gmina Orla

NIP beneficjenta: 5432154250

Kod pocztowy: 17-106

Miejscowość: Orla

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/16/2011

stacja diagnostyczna karczew, generator pytan, polityka (2019), włącz się, uzupełnij nazwy elementów zestawu do sączenia przedstawionego na fotografii, ustanawiana na nieruchomości, przedszkole święciechowa, wiadomo sci, portal sądów apelacji białostockiej, jak wziąć telefon na firmę, wymień rodzaje słowników, nieruchomości małopolskie, przedstaw okoliczności powstania ruchu robotniczego, nabór ekspertów 2021, mała wspólnota mieszkaniowa prawa i obowiązki, poniżej zamieszczono opisy warunków naturalnych norwegii i holandii, um hrubieszów, rozwiąż poniższe zadania na karuzeli, transparentny co to znaczy, wiadomości koronawirus, powiatowy urząd pracy biłgoraj

yyyyy