„Ścieżki Przyszłości” – twórcza edukacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-214/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Milanów

Wartość ogółem: 140150,02

Wydatki kwalifikowalne: 140150,02

Dofinansowanie: 124400,02

Dofinansowanie UE: 119127,52

Nazwa beneficjenta: Powiat Parczewski

NIP beneficjenta: 5391063271

Kod pocztowy: 21-200

Miejscowość: Parczew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/16/2013

na sygnale odcinek 354, kosciol mb niewiadom, starostwo powiatowe wąbrzeźno, przykłady aglomeracji policentrycznej, tyrawa wołoska parafia, starostwo ostrów wlkp, tęczowa dolina, urząd pracy czechowice, ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, obszar pokryty osadem naniesionym przez wodę, figury do lapbooka do wydruku, panato szycie, stowarzyszenie wspierania spółdzielczości finansowej im. św. michała, a ram sam sam tekst po polsku, wiadomości uk, koronawirus 8.04, czas i miejsce akcji jak to ze lnem było, wynagrodzenie niani 2020, wzory mazowieckie, dopłaty bezpośrednie 2022 instrukcja, projekt dana 3

yyyyy