Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-101/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Niebylec

Wartość ogółem: 74315

Wydatki kwalifikowalne: 74315

Dofinansowanie: 74315

Dofinansowanie UE: 63167,75

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy

NIP beneficjenta: 8191419664

Kod pocztowy: 38-112

Miejscowość: Lutcza

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

z okazji, pożyczka zero procent, powiatowy urząd pracy kamienna góra, obsluga mms plus, urzad pracy dzialdowo, mozilla nie otwiera stron, kurs euro 21.12.2021, przedszkole damasławek, rządowy, do ilorazu liczb 248 i 2 dodaj 18, pierogarnia konskie, urząd pracy włodawa, koronawirus mapa świata wp, diagnoza socjoterapeutyczna wzór, rodzaje funduszy unijnych, umowa o wspolprace, wyświetlana klawiatura, dotacja na rozwój firmy

yyyyy