„Sięgaj po wiedzę”- program wyrównywania szans uczniów Zespołu Szkół w Tuchlinie.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-006/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Sierakowice

Wartość ogółem: 682238

Wydatki kwalifikowalne: 682238

Dofinansowanie: 682238

Dofinansowanie UE: 579902,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Sierakowice/Zespół Szkół w Tuchlinie

NIP beneficjenta: 5891876534

Kod pocztowy: 83-340

Miejscowość: Tuchlino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański / Powiat kościerski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

wzór promesy, kolorowe życie góraszka, finanse publiczne pdf, producent domków letniskowych małopolska, 143 promyk nadziei, katalog 17 2018, rozporządzenie covid luty 2021, pg1wlodawa, co oznacza skrót pgr, przyporządkuj do każdego z podanych opisów jedną normę społeczną, buhler polska, ustawa o włąsności lokali, argumenty za przedłużeniem umowy o pracę, mbr chrzanów, nie musisz więc nie idź

yyyyy