Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-228/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Grajewo – miasto

Wartość ogółem: 74845

Wydatki kwalifikowalne: 74845

Dofinansowanie: 74845

Dofinansowanie UE: 63618,25

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie

NIP beneficjenta: 7191450774

Kod pocztowy: 19-200

Miejscowość: Grajewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/4/2009

Data zakończenia realizacji: 8/15/2010

tinetti skala, ile punktów do żłobka w warszawie, ośrodek pomocy społecznej warszawa wola, ogłoszenie po angielsku jak napisać, dom na wsi wielkopolska, lsi2014efs, usługi sprzątania stawką ryczałtu 2022, portal innowacji, gwarancja biznesmax, wyszukaj krs, www.p, polityka najnowsze wiadomości, ożywienia, kwalifikacja przedsięwzięcia, przyniosą pożyczkę wprost do domu, zespół szkół artystyczno projektowych w tarnowskich górach, okna opole lubelskie, consultor głubczyce, pupgrajewo, koparki małopolskie

yyyyy