Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-072/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Kartuzy

Wartość ogółem: 1922657,89

Wydatki kwalifikowalne: 1922657,89

Dofinansowanie: 1922657,89

Dofinansowanie UE: 1634259,21

Nazwa beneficjenta: Gmina Kartuzy

NIP beneficjenta: 5890010583

Kod pocztowy: 83-300

Miejscowość: Kartuzy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

covid przepisy od 15 grudnia, rejestr funduszy inwestycyjnych wyszukiwarka, rysunek narysuj ilustrację przedstawiającą proces jezusa, państwa na i, pcpr płońsk, mikropozyczka 5 tysiecy 2021, praca jaraczewo, jak zwrócić uwagę mężczyzny

yyyyy