Sięgnij po swoją szansę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-452/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża

Gmina: M. Łomża

Wartość ogółem: 148125

Wydatki kwalifikowalne: 148125

Dofinansowanie: 148125

Dofinansowanie UE: 125906,25

Nazwa beneficjenta: Miasto Łomża

NIP beneficjenta: 7181011808

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

w cenie, pup zamość praca, pomysłodawcy, wydział komunikacji nakło nad notecią

yyyyy