Sięgnij wyżej – program wyrównywania szans dla uczniów Gimnazjum w Piasku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-114/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Janów

Wartość ogółem: 190424,24

Wydatki kwalifikowalne: 190424,24

Dofinansowanie: 190424,24

Dofinansowanie UE: 161860,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Janów/Gimnazjum w Piasku

NIP beneficjenta: 9491940064

Kod pocztowy: 42-253

Miejscowość: Janów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

fundusze europejskie mazowsze, um hrubieszów, deklaracja współpracy wzór pdf, nie musi, zespół szkół w święciechowie, us opole lubelskie, średnioroczny kurs euro 2017, tania wiata dla bydła, czchow.pl, dwa autobusy wyruszają z tego samego miejsca postoju w dwóch różnych kierunkach, mozgowa nigdy nie jest lysa krzyżówka, urząd pracy ożarów mazowiecki, uzupełnij opisy według wzoru podanego w podpunkcie a, próg zamówień publicznych 30 tys euro, zamówienie z wolnej ręki wzór 2021, powód wojny na ukrainie 2022, dotacje unijne dla firm jednoosobowych 2020, zasoby mineralne ukrainy, przypadków, rządowy fundusz inwestycji lokalnych księgowanie, umowa o współpracy partnerskiej

yyyyy