„Sitkówka-Nowiny, Gmina z przyszłością – Wzorcowe punkty przedszkolne”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-014/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Sitkówka-Nowiny

Wartość ogółem: 938805

Wydatki kwalifikowalne: 938805

Dofinansowanie: 924675

Dofinansowanie UE: 797984,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Sitkówka-Nowiny/Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

NIP beneficjenta: 9591468922

Kod pocztowy: 26-052

Miejscowość: Sitkówka-Nowiny

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

kim jest osoba bezrobotna, zapewnienie dostępu do informacji publicznej ma na celu, staszow com forum, gddkia radom, wapno wielkopolska, leasing bez baz i wpłaty własnej, za głosem serca odc 184, uzupełnij opisy według wzoru podanego w podpunkcie a, urząd marszałkowski lublin przetargi, środki publiczne, pierwszy pojazd rekreacyjny firmy foers, rod dofinansowanie, www lasy pl

yyyyy