Skocznia w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-117/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Gmina: Baranów

Wartość ogółem: 306432

Wydatki kwalifikowalne: 306432

Dofinansowanie: 306432

Dofinansowanie UE: 260467,2

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

NIP beneficjenta: 7162439586

Kod pocztowy: 24-105

Miejscowość: Baranów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat puławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010

slowacja po ang, fundusz wschodni, niania płock, niezależność, mulitmedia, starostwo powiatowe głubczyce, każdemu opisowi przyporządkuj odpowiadającą mu nazwę instytucji, innogy galeria mokotów, nekla.pl, biznes na wsi dotacje 2019, program horyzont 2020, poziom inwestycji w polsce wykres, na parkingu majacym 35 miejsc stoi 27 niebieskich samochodow, na rysunku obok brakuje pewnych elementów które opisano poniżej, gov.pl dekoder, podstawy kelnerstwa, system rozliczeń uzdrowisk, co to adresat, wspólnota lukowska, organy unii europejskiej i ich kompetencje, nie mamy jak się pisze

yyyyy