Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-938/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 288363,4

Wydatki kwalifikowalne: 288363,4

Dofinansowanie: 253793,4

Dofinansowanie UE: 215724,39

Nazwa beneficjenta: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku

NIP beneficjenta: 5421949879

Kod pocztowy: 15-567

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

raport covid 30 marca, 155 kzk gop, poziom mistrza cda, farba galvi, urząd gminy zgierz praca, mobilność plus wyniki, regulamin promocji wzór, w.polityce, raport tygodniowy, dokonaj podziału substancji leczniczych ze względu na efekt działania lub metodę otrzymywania, www tuliszkow pl, miasta europejskie, centrum uwagi, psychoterapeuta lębork, doradca zawodowy zarobki, fabryka dąbrowa górnicza

yyyyy