Skorupka- wsparcie i rozwój edukacji przedszkolnej w obszarze wiejskim gminy Grodków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-030/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Grodków

Wartość ogółem: 466770

Wydatki kwalifikowalne: 466770

Dofinansowanie: 459768,45

Dofinansowanie UE: 396754,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodków/Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

NIP beneficjenta: 7531005755

Kod pocztowy: 49-200

Miejscowość: Grodków

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2011

malowanie ciał ludzkich, za głosem serca odc 109, panstwa na n, rpo malopolska pl, założenie własnej działalności gospodarczej, prawo budowlane 2019 isap, na sciezce, pup łańcut oferty, urząd miasta poznania wydział działalności gospodarczej, środków, szkolenia rozwojowe, program aktywności lokalnej przykłady, wniosek do arimr 2022, konflikty w pracy pdf, wsparcie pomostowe, total chem żory

yyyyy