Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-344/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Drobin

Wartość ogółem: 2670347

Wydatki kwalifikowalne: 2670347

Dofinansowanie: 2568649

Dofinansowanie UE: 2269794,95

Nazwa beneficjenta: Fundacja Idealna Gmina

NIP beneficjenta: 5261768056

Kod pocztowy: 01-633

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

gazeta ząbkowicka, warmińsko mazurska agencja rozwoju regionalnego, tablica pamiatkowa, rpo lodz, przedszkole nr 1 głubczyce, interbud kraków, dawniej o podstawowych produktach spożywczych, portale rolnicze, muzeum górnictwa zabrze, jaki wynik polska słowacja, biblioteka polona, akty prawa wewnętrznego przykłady, urząd marszałkowski woj wielkopolskiego, bośnia ukraina, urząd marszałkowski olsztyn bip, zsp 1 łódź, wymarzone, nota obciążeniowa kara umowna wzór, uzupełnij schemat biosyntezy białka wpisując w odpowiednie miejsca właściwe pojęcia, ferie pomorze 2019

yyyyy