Słońce świeci wszędzie – program wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Tuchola szansą na lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-106/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Gmina: Tuchola

Wartość ogółem: 412787,2

Wydatki kwalifikowalne: 412787,2

Dofinansowanie: 396503,73

Dofinansowanie UE: 350869,12

Nazwa beneficjenta: Gmina tuchola

NIP beneficjenta: 5611487583

Kod pocztowy: 89-500

Miejscowość: Tuchola

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat tucholski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/19/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/18/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

pod wieżami, logios, pup w kole, wiadomosci polityczne, www.proste.pl, model grow pytania, ochrona solid praca, nawa statek, pupdebica oferty pracy, oznaczenie pochylni, generator numerów ksiąg wieczystych, sammasz czerniewice, pisanie projektów unijnych, gniazdka poznańskie, lista chorób przewlekłym znajdzie się w tzw. rozporządzeniu epidemicznym, cyklostrada dolnośląska mapa, zakładanie firmy transportowej, moj region

yyyyy