Słoneczny świat przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-052/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina:

Wartość ogółem: 206234

Wydatki kwalifikowalne: 206234

Dofinansowanie: 175298,9

Dofinansowanie UE: 175298,9

Nazwa beneficjenta: Miasto Konin/Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka”

NIP beneficjenta: 6652950096

Kod pocztowy: 62-510

Miejscowość: Konin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński / Powiat m. Konin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015

państwowa pomoc dla placówki kulturalnej, eiadomosci, kursy zawodowe dla kobiet, estudia po opole, moniuszki 7, możliwości, tbs bytów, beneficja, szkolenia a vat, przykładowe uzasadnienie wsparcia pomostowego, wz agh konsultacje, miejski urząd pracy, wymień dwie różnice między planem a mapą, system zero jedynkowy tłumacz, cukiernia sowa magnolia, urzad pracy bydgoszcz tel, pizza dominium wawer, koszt pracy inaczej, konferencja ministra zdrowia styczeń 2022, raport o stanie dostępności

yyyyy