Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-003/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pleszewski

Gmina: Pleszew

Wartość ogółem: 400000

Wydatki kwalifikowalne: 400000

Dofinansowanie: 340000

Dofinansowanie UE: 340000

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Pleszew

NIP beneficjenta: 6170007613

Kod pocztowy: 63-300

Miejscowość: Pleszew

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/15/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010

pałac w otrębusach, m cy skrót, innogy email, cku znin, szkoła muzyczna warszawa, czy jest obowiązek założenia wspólnoty mieszkaniowej 2020, możliwe, 937 kzk gop, sieć kolejowa w polsce, 21 przekierowanie połączeń bezwarunkowo co to znaczy, aby obliczyć przyrost rzeczywisty trzeba dodać przyrost naturalny i, panele na zewnatrz, fundusz, wniosek o przyznanie płatności na rok 2022 arimr, zmiany dla przedsiębiorców 2021, up hrubieszów, jak brzmi słowo polska w obcych językach

yyyyy