Solidne postawy i dobre wsparcie sukcesem w przyszłosci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-383/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pułtuski

Gmina: Winnica

Wartość ogółem: 80537

Wydatki kwalifikowalne: 80537

Dofinansowanie: 80537

Dofinansowanie UE: 68456,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Winnica

NIP beneficjenta: 5681545340

Kod pocztowy: 06-120

Miejscowość: Winnica

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pułtuski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/30/2012

pup jaslo, które państwo ma najwięcej jezior, ośrodek wsparcia rolnictwa, makro bez karty, domaniewska 31, przykłady, pytania do egzaminu kpp 2018, praca w administracji publicznej wrocław

yyyyy