„SOS – szkoły otwartych szans” – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-249/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina:

Wartość ogółem: 2013595,64

Wydatki kwalifikowalne: 2013595,64

Dofinansowanie: 2013595,64

Dofinansowanie UE: 1711556,29

Nazwa beneficjenta: Powiat Bolesławiecki

NIP beneficjenta: 6121545492

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2011

zs2 nisko, czcionki word ozdobne, barwa ludzkiego głosu, inkubatory przedsiębiorczości, leży nad sanem, odpady wielkogabarytowe zagórz 2022, rehabilitacja kamienna góra, św mikołaj grafika, art 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych, urząd gminy opalenica, commercial union wypłata środków, sp jadamwola, urząd skarbowy telefon informacja, facebook nie działa na chrome, urząd skarbowy łódź – widzew, lpr aktualne loty mapa, zst janów, project program

yyyyy