SOWA – bardzo mądra głowa!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-050/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 106232,35

Wydatki kwalifikowalne: 106232,35

Dofinansowanie: 90297,5

Dofinansowanie UE: 76752,88

Nazwa beneficjenta: Firma Handlowo – Usługowa Anna Sowa

NIP beneficjenta: 5732468389

Kod pocztowy: 42-221

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

rejestr covid-19, 9 zer, w ramce znajdują się wyniki podanych działań. nie wykonując dokładnych, ożywienia, budżet projektu, fundusz open, znak mniejsze, urząd pracy ożarów mazowiecki, umowa o wspolpracy, natura 2000 dofinansowanie 2021, upowaznienie do podpisania umowy, marszałek województwa podlaskiego, panato szycie, herb zagłoby hasło krzyżówki, koszty 5, lepsze życie, pup ostrowiec świętokrzyski praca

yyyyy