SP Tyniec szkołą sukcesów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-131/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kobierzyce

Wartość ogółem: 117063,82

Wydatki kwalifikowalne: 117063,82

Dofinansowanie: 117063,82

Dofinansowanie UE: 99504,25

Nazwa beneficjenta: OJ Angelina Kopka

NIP beneficjenta: 9291477408

Kod pocztowy: 52-200

Miejscowość: Wysoka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

w elblag, psp nr 3 praszka, tokio liczba ludności 2019, mpwik włocławek, stoii, mam pomysła, jak zmienic przegladarke na laptopie, dni wolne holandia 2019, niebezpieczne substancje, kaufland praga południe, o czym należy pamiętać formułując punkty planu wydarzeń, urządzenie do szczegółowego badania czegoś, rozporządzenie wzór umowy spółki partnerskiej, trasant, euro 2021 kadry, uzupełnij 25 liczby 420 to, nielegalna działalność, cechy polskiego przemysłu przed restrukturyzacją, fundusz pracowniczy 2019, platinum end odc 24

yyyyy