Specjalistyczne zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się oraz dla uczniów zdolnych z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Kostrzyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-035/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Kostrzyn

Wartość ogółem: 200965

Wydatki kwalifikowalne: 200965

Dofinansowanie: 200965

Dofinansowanie UE: 170820,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Kostrzyn

NIP beneficjenta: 7773114347

Kod pocztowy: 62-025

Miejscowość: Kostrzyn

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

szczecin liczba mieszkańców 2019, dotacje dla firm 2022, rod dofinansowanie 2022, jak długo przechowywać dokumenty zus, lot balonem śląsk, marszałek województwa śląskiego, piktogramy przykłady, wniosek o zaliczkę, jasło 4 u praca, czym zajmuje się unicef, pup stalowa wola praca

yyyyy

Dodaj komentarz