Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-527/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Augustów

Wartość ogółem: 300000

Wydatki kwalifikowalne: 300000

Dofinansowanie: 300000

Dofinansowanie UE: 255000

Nazwa beneficjenta: Gmina Augustów

NIP beneficjenta: 8461595610

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

rodzaje zamówień publicznych, urząd marszałkowski olsztyn, akademia malucha gliwice, 19 maj matura, stypendium regionalne, zsrcku, pełno, przeznaczenie 2014, proaktywność co to, skutków, cross 125 małopolska, wymień cechy charakteru jakimi wykazywali się wymienieni wybitni obywatele, indeks perfuzji interpretacja, określ typ jeziora które opisano poniżej, pierwsza wyszukiwarka, rodzaje ewakuacji, powiatowy urząd pracy dla powiatu toruńskiego toruń, rwp 2018, sklep zoologiczny wroclavia, skarga do wsa zarzuty

yyyyy