Sposób na maturę „ogólniaków” z Powiatu Opolskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-149/11-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Poniatowa

Wartość ogółem: 53542,13

Wydatki kwalifikowalne: 53542,13

Dofinansowanie: 46210

Dofinansowanie UE: 45510,81

Nazwa beneficjenta: Powiat Opolski

NIP beneficjenta: 7171705099

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

polska a unia europejska, dzielnice wrocławia z podziałem na ulice, branderburgia, poniżej podano znaki alfabetu braillea, pup pulawy pl, www.ucze, dzień książki dla dzieci 2022, wyższa szkoła ubezpieczeń i bankowości w warszawie, 2018 rok, przedszkole nr 2 mielec, triada chełm, polska slowaca, podkreśl czasowniki w podanych wypowiedziach określ osobę czas liczbę oraz rodzaj wskazanego wyrazu, zapisz podaną informacje używając pojęcia procentu

yyyyy