Spotkania z Mądrą Sową – indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Gminy Bardo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-137/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina: Bardo

Wartość ogółem: 64692,7

Wydatki kwalifikowalne: 64692,7

Dofinansowanie: 64692,7

Dofinansowanie UE: 54988,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Bardo

NIP beneficjenta: 8871635237

Kod pocztowy: 57-256

Miejscowość: Bardo

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

brenna jezioro, wskaż w tekście przykład informacji, centrum symulacji medycznej, mieszkanie w kamienicy do remontu wrocław, kebab konin dworcowa, basen grajewo

yyyyy