Spróbujmy inaczej – e-learning w procesie kształcenia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-202/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Toszek

Wartość ogółem: 281115,91

Wydatki kwalifikowalne: 281115,91

Dofinansowanie: 247382

Dofinansowanie UE: 238948,52

Nazwa beneficjenta: Gmina Toszek

NIP beneficjenta: 9691605695

Kod pocztowy: 44-180

Miejscowość: Toszek

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

urzad pracy nowe miasto lubawskie, legnica info, via carpatia polska, kino polska audiodeskrypcja jak wyłączyć, banaś dobrzechów, dofinansowania na działalność, wniosek o zmianę stanowiska pracy wzór, www.ministerstwo pracy i polityki społecznej, firmy 2021, przedszkole w paterku, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, punkty euro 2020, gazeta kolobrzeska, dolnośląski szpital specjalistyczny im t marciniaka centrum medycyny ratunkowej, impuls pociąg, novelty oze group, zs1nowotarski, ustal, niezależni turyści skawina

yyyyy