Sprzyjamy rozwojowi naszych uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-119/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Przyrów

Wartość ogółem: 72000

Wydatki kwalifikowalne: 72000

Dofinansowanie: 72000

Dofinansowanie UE: 61200

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów

NIP beneficjenta: 9491947333

Kod pocztowy: 42-248

Miejscowość: Przyrów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

elżbieta łuczyńska gabinet prywatny, zoo kraina, przedszkole 77, morskie, dane osobowe szczególnej kategorii, wzór formularza dyspozycji provident, wskaźniki zadłużenia, lgd ropczyce, dotacja na utworzenie miejsca pracy 2020

yyyyy