STĄD DO PRZYSZŁOŚCI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-285/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Gmina: Racibórz

Wartość ogółem: 519555

Wydatki kwalifikowalne: 519555

Dofinansowanie: 519555

Dofinansowanie UE: 441621,75

Nazwa beneficjenta: Miasto Racibórz

NIP beneficjenta: 6391002175

Kod pocztowy: 47-400

Miejscowość: Racibórz

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 12/19/2011

6 luty 2022, chleb z razowej mąki pszennej krzyżówka, park rekreacji zoom natury, instytut transportu samochodowego, mikro czy mały przedsiębiorca, zasoby usług nfc zajęte

yyyyy