Standard europejski oddziałów przedszkolnych w gminie Biskupiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-058/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nowomiejski

Gmina: Biskupiec

Wartość ogółem: 341899,56

Wydatki kwalifikowalne: 341899,56

Dofinansowanie: 341899,56

Dofinansowanie UE: 290614,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Biskupiec

NIP beneficjenta: 8771419907

Kod pocztowy: 13-340

Miejscowość: Biskupiec

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nowomiejski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

niezgodnie razem czy osobno, wniosek o upadłość konsumencką 2020 pdf, media markt przemyśl likwidacja, moj prąd gov pl, e-urząd skarbowy.gov.pl, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 2020, twego, 32 661 42 30, plan pracy z dzieckiem powracającym z zagranicy, jak miał na imię latarnik, 1lo wołomin, gm skała, pup grodzisk

yyyyy