Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-055/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki

Gmina: Czyżew-Osada

Wartość ogółem: 367050

Wydatki kwalifikowalne: 367050

Dofinansowanie: 359550

Dofinansowanie UE: 311992,5

Nazwa beneficjenta: Urząd Miejski w Czyżewie

NIP beneficjenta: 7221590541

Kod pocztowy: 18-220

Miejscowość: Czyżew

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat ostrowski / Powiat wysokomazowiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

dawniej poszukiwacz przygód, jaki biznes za 100 tys, wynalazek szkodliwy dla przyrody czym można go zastąpić, stroną, gimnazjum 122, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zs emilii sczanieckiej pniewy, beata topolska gotowe lekcje, pcpr świdnica

yyyyy